Work Hours : เปิดบริการทุกวัน : 10:00 - 20:00 น.

Before & After

บริการทันตกรรมรักษารากฟัน
Endodontics

ตรวจสอบบริการของเรา เพื่อให้ได้รับบริการตามจุดประสงค์ของคุณ
เราพร้อมให้รอยยิ้มของคุณมั่นใจขึ้นเป็น 2 เท่า

บริการทันตกรรมรักษารากฟัน

การรักษารากฟัน
การรักษารากฟันคือ การตัดโพรงประสาทฟัน หรือเนื้อเยื่อขนาดเล็กที่อยู่ใจกลางฟัน ซึ่งเมื่อโพรงประสาท ฟันที่ถูกทำลาย อักเสบ หรือตายถูกตัดออก พื้นที่ส่วนที่เหลือก็จะถูกทำความสะอาด จัดรูปทรง และอุด กระบวนการนี้จะเป็นการปิดคลุมรากฟัน เมื่อหลายปีก่อน ฟันที่มีโพรงประสาทฟันอักเสบจะต้องถูกถอน ออก แต่ในปัจจุบัน การรักษารากฟันจะช่วยรักษาฟันไว้ได้

  • ทันตแพทย์จะกำจัดเนื้อฟันที่อักเสบหรือติดเชื้อออก
  • ทำความสะอาดรากฟัน และใส่ยาลงไปในคลองรากฟัน
  • ปิดรากฟันด้วยวัสดุอุดชั่วคราว เพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำ
  • บางกรณี เช่น การมีหนองบริเวณปลายรากฟัน อาจจำเป็นต้องใช้เวลาหลายครั้งในการ ทำความสะอาด และเปลี่ยนยาในคลองรากฟันจนกว่าการติดเชื้อ หรือการอักเสบจะหาย เป็นปกติ
  • เมื่อไม่มีการอักเสบของรากฟันแล้ว ทันตแพทย์จะอุดปิดคลองรากฟันถาวรเพื่อรอการ บูรณะตัวฟันต่อไป
  • การบูรณะตัวฟันเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติภายหลังเสร็จสิ้นการรักษารากฟัน ทำได้หลายวิธี เช่นการอุดฟัน การใส่เดือยฟัน ครอบฟัน ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพเนื้อฟัน ที่เหลืออยู่

การรักษารากฟัน สามารถเก็บรักษาฟันไว้ใช้งานได้ต่อไป ดีกว่าการใส่ฟันปลอม เพราะฟันที่รักษารากแล้วก็เหมือนฟันในปากซี่อื่นๆ คือ มีเบ้ากระดูกยึดให้ฟันแน่นมั่น คงแข็งแรง และให้ความรู้สึกที่ดีกว่าการใส่ฟันปลอม

  • การปวดระหว่างการรักษา
    โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการรักษาครั้งแรก เกิดขึ้นได้บ่อย ๆ อาจร่วมกับการบวมของเหงือกด้วย
  • การปวดหลังจากการรักษาเสร็จสิ้นไปแล้ว

บริการของเรา