Work Hours : เปิดบริการทุกวัน : 10:00 - 20:00 น.

Before & After

บริการศัลยกรรมช่องปาก
(ถอนฟัน/ผ่าตัดกระดูก/ผ่าตัดฟันคุด) Oral Surgery

ตรวจสอบบริการของเรา เพื่อให้ได้รับบริการตามจุดประสงค์ของคุณ
เราพร้อมให้รอยยิ้มของคุณมั่นใจขึ้นเป็น 2 เท่า

บริการศัลยกรรมช่องปาก

โดยทั่วไปเรามักเข้าใจกันว่าศัลยกรรมช่องปากเป็นเพียงงานถอนฟัน ผ่าฟันคุด แต่จริงๆแล้ว งานศัลยกรรม ช่องปากเป็นงานรักษาที่กว้างกว่าการถอนฟันและผ่าฟันคุดอยู่มากของระบบบดเคี้ยวอาหารและการทำ หน้าที่ของอวัยวะภายในช่องปากกระดูกขากรรไกรและใบหน้าที่มีสาเหตุจากโรคฟันเช่นการติดเชื้อรุนแรง กระดูกขากรรไกรยื่น ยาว สั้นหรือเบี้ยวการปลูกฟัน การผ่าตัดฝังรากฟันเทียม การรักษาถุงน้ำ หรือเนื้องอก บริเวณช่องปาก การรักษากระดูกขากรรไกรแตกหัก การเจ็บปวดของกระดูกข้อต่อขากรรไกร การอักเสบ ของปลายประสาทบริเวณใบหน้า การปลูกถ่ายกระดูกในบริเวณที่มีความผิดปกติ การแก้ไขภาวะโรค หยุดหายใจขณะนอนหลับ (sleep apneas) ผ่าตัดแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการของ ใบหน้าประเภทต่างๆ รวมถึงการผ่าตัดเตรียมสภาพช่องปากเพื่อการใส่ฟันปลอม

  1. ถอนฟัน
  2. ผ่าตัดกระดูก
  3. ผ่าตัดฟันคุด
  1. ควรทำความสะอาดด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง การแปรงฟันหลัง รับประทานอาหารเป็นการเริ่มวินัยที่ดีในการดูแลสุขภาพปากและฟันซึ่งเป็นสิ่งที่ ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง
  2. ควรทำความสะอาดด้วยไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 – 2 ครั้ง
  3. ควรบ้วนปากด้วยน้ำยาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน โดยกลั้วน้ำยาและอมไว้ ในปากอย่างน้อย 1 นาที และไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารภายใน 30 นาที หลังการบ้วนปาก
  4. ควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน

บริการของเรา