Work Hours : เปิดบริการทุกวัน : 10:00 - 20:00 น.

Before & After

บริการทันตกรรมสำหรับเด็ก
(Pedodontics)

ตรวจสอบบริการของเรา เพื่อให้ได้รับบริการตามจุดประสงค์ของคุณ เราพร้อมให้รอยยิ้มของคุณมั่นใจขึ้นเป็น 2 เท่า

บริการทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตแพทย์สำหรับเด็ก [ Pedodontist ] เป็นทันตกรรมสาขาหนึ่งซึ่งให้คำปรึกษา ดูแลรักษา ป้องกันปัญหา สุขภาพช่องปากและฟันแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 12 ปี ได้แก่ การขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์, การผนึกหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุ, การอุดฟัน, การรักษาโพรงประสาทฟัน, การครอบฟัน กรณีที่มีฟันผุ ลุกลามมาก, การถอนฟัน, การ X-ray ตรวจสุขภาพฟัน , การใส่เครื่องมือกันฟันล้มหรือเครื่องมือขยาย ช่องว่างสำหรับฟันแท้

บริการของเรา