Work Hours : เปิดบริการทุกวัน : 10:00 - 20:00 น.

Service-close

Service-close
Service

บริการของเรา

ตรวจสอบบริการของเรา เพื่อให้ได้รับบริการตามจุดประสงค์ของคุณ
เราพร้อมให้รอยยิ้มของคุณมั่นใจขึ้นเป็น 2 เท่า

- Service

ถ่ายภาพรังสี X-Ray

- Service

ทันตกรรมจัดฟัน

- Service

ศัลยกรรมช่องปาก

- Service

ทันตกรรมรากเทียม

- Service

ทันตกรรมป้องกัน

- Service

ทันตกรรมใส่ฟันทดแทน

- Service

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

- Service

ทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความงาม

- Service

ทันตกรรมรักษารากฟัน

- Service

ทันตกรรมโรคเหงือกปริทันต์