Work Hours : เปิดบริการทุกวัน : 10:00 - 20:00 น.

Before & After

โรคเหงือก
(GUM DISEASE)

ตรวจสอบบริการของเรา เพื่อให้ได้รับบริการตามจุดประสงค์ของคุณ
เราพร้อมให้รอยยิ้มของคุณมั่นใจขึ้นเป็น 2 เท่า

รักษาโรคเหงือก

คุณหมอเฉพาะทางด้านปริทันตวิทยา หรือเรียกง่ายๆ ว่าคุณหมอโรคเหงือก มีความเชี่ยวชาญในการดูแลเหงือกและบริเวณโดยรอบ ซึ่งถือเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าฟันเลย คุณหมอจะดูแลผู้ป่วยที่มี เหงือกอักเสบอย่างรุนแรง ที่ต้องรักษาด้วยการเกลารากฟัน นอกจากนี้คุณหมอยังสามารถทำรากฟันเทียม ผ่าตัดตกแต่งเหงือกแก้ไขภาวะยิ้มเห็นเหงือกมาก (Gummy Smile) รวมทั้งหัตถการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหงือก เช่นการปลูกกระดูกขากรรไกร การผ่าตัดพังฝืดเหงือก (Frenum) เป็นต้น

บริการของเรา